Naše dodacie podmienky

  1. Proflagi.pl. Úvod Tieto dodacie podmienky stanovujú podmienky, za ktorých sa doručujú produkty zakúpené v internetovom obchode. Používaním našich služieb tieto podmienky prijímate. Pred uskutočnením nákupu si ich pozorne prečítajte.

  2. Dodacie lehoty Objednávky prijímame 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Objednávky sa spracúvajú do 5 pracovných dní odo dňa ich odoslania. Ak nebudeme schopní spracovať vašu objednávku v stanovenej lehote, budeme vás kontaktovať a dohodneme sa na ďalších krokoch.

  3. Náklady na doručenie Náklady na doručenie závisia od zvoleného spôsobu dopravy a adresy doručenia. Podrobnosti nájdete v procese objednávania.

  4. Osobný odber Objednané výrobky si môžete vyzdvihnúť osobne v našom sklade počas otváracích hodín predajne. Ak si chcete dohodnúť osobný odber, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.

  5. Reklamácie Ak ste dostali výrobok s chybnou kvalitou, okamžite nás kontaktujte prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke. Do 14 dní od prijatia reklamácie ju posúdime a budeme vás kontaktovať, aby sme s vami prediskutovali ďalší postup.

  6. Vrátenie tovaru V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia výrobkov bez udania dôvodu. Ak chcete vykonať vrátenie, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Výrobky personalizované alebo špeciálne vyrobené podľa požiadaviek objednávateľa nie je možné vrátiť.

  7. Obmedzenie zodpovednosti Nezodpovedáme za oneskorenie dodávky spôsobené dopravcom alebo inými okolnosťami, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Nezodpovedáme ani za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania výrobkov zakúpených v našom obchode.

  8. Záverečné ustanovenia Tieto dodacie podmienky podliehajú poľskému právu. V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z uplatňovania týchto podmienok sa strany budú snažiť vyriešiť ich rokovaním. V prípade nedohody bude prípadné spory riešiť príslušný súd.

Akceptuje pliki cookies, RODO i akceptuje ich wykorzystanie